Знайшли тіло 25-річного хлопця, який зник понад 4 місяці тому

Знайшли тіло 25-річного хлопця, який зник понад 4 місяці тому

Дмит­ро Ши­рок­ши­н з Ше­пе­тівщини зник ще у лис­то­па­ді минулого ро­ку. На жаль, пошуки закінчилися трагічно — тіло хлопця виявили у ставку. 25-річ­ний Дмит­ро Ши­рок­ши­н з се­ла Плес­ни на Ше­пе­тівщині зник у лис­то­па­ді 2020 ро­ку. Як відомо, ввечері він вий­шов зі сво­го бу­дин­ку і не по­вер­нувся. Пошуки Дмитра тривали чо­ти­ри мі­ся­ці, але, на жаль, знайшли його мертвим.

 

Як повідомляє місцеве видання «День за днем», сьогод­ні, 5 квіт­ня, тіло хлопця виявили в ставку у се­лі Плес­ни. «До нас звер­ну­ли­ся пра­ців­ни­ки по­лі­ції. Ря­ту­валь­ни­ки ли­ше діс­та­ли ті­ло з во­ди та доп­ра­ви­ли на ме­дек­спер­ти­зу» — по­ві­до­мив «День за днем» Вік­тор Мат­вій­чук, на­чаль­ник Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го сек­то­ру ГУ ДСНС у Хмель­ницькій об­ласті. Також у виданні зазначили, що при­чи­ною смер­ті хлопця стало утоп­лення.

Джерело