В Україні Змінилися Умови Виплат Матерям-Одиначкам На Дітей: Хто Залишився Без Допомоги

В Україні Змінилися Умови Виплат Матерям-Одиначкам На Дітей: Хто Залишився Без Допомоги

В Україні від 1 липня 2020 року змінилися умови призначення виплат на дітей одиноким матерям, що викликало хвилю обурень.

На сайті президента навіть зареєстрували петицію про відміну цих нових умов.

Так, наприклад без допомоги залишилася 40-річна мати-одиначка Галина, яка виховує 4 дітей та через карантин втратила роботу.

«Від 1 липня 2020 року мені відмовили в цій допомозі, ми опинилися на межі бідності, роботи в селі нема, а у центрі зайнятості на облік мене не поставлять, бо немає стажу.

В період карантину втратила свою роботу, а держава забрала і ті копійки на дітей, йде школа, а мені нема за що їх одягнути, купити портфелі та канцелярію.

Наразі усе, що я заробляю це 200 грн один раз за 3 дні, а за світло прийшла платіжка сплатити до 20 серпня майже 2000 тис грн. У середнього сина вада серця, висновок лікарів — це не є смертельною хворобою.

Пенсію дитині не дали…Я у відчаю..не знаю, як жити далі. Вихід один — піти на той світ разом з дітьми», — написала до нашої редакції розгублена жінка.

ТСН.ua розібрався, що ж змінилося, які нові умови, хто залишився без допомоги та чому.

Хто залишився без виплат

Так, на сайті Міністерства соціальної політики повідомляється, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не має права на отримання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям.

Виплати також не призначаються і безробітним працездатним матерям, і тим, у власності родини яких є понад дві квартири, машини та інші.

Наводимо повний перелік категорій одиноких матерів, які від 1 липня залишилися без соціальних виплат. Отже, допомога на дітей не призначається, якщо:

у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи: сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку та за дітьми, хворими на тяжкі діагнози.

особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);

у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Якщо у складі сімʼї є працездатні особи, які не працюють і досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається не більше, ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

  • у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;
  • відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги.

Якщо працездатна особа, яка не працювала, працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям, до сукупного доходу сім’ї під час призначення такої допомоги на наступний період враховується лише 50% доходу, отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

Якщо працездатна особа, яка не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям не працевлаштувалася, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50%, на наступний період ― на 75%. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям також припиняється:

якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, ― з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення.

В такому разі на наступний строк допомогу на дітей одиноким матерям може бути призначено не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;

у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги на дітей одиноким матерям (зокрема, смерть одинокої особи), ― з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни;

за заявою отримувача допомоги на дітей одиноким матерям ― з місяця, що настає за місяцем її подання;

якщо реєстрацію особи, яка включена до складу сім’ї, як безробітної припинено з причин, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792, ― з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з центру зайнятості;

у разі виявлення, що працездатна особа, яка не працює, фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям, ― з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація з Держприкордонслужби.

Інформування органів соціального захисту населення стосовно реєстрації (припинення реєстрації) як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, здійснюється центрами зайнятості щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Як вираховуватиметься розмір допомога на дітей

Більше того від 1 липня допомога на дітей одиноким матерям буде залежати від сукупного доходу родини.

«Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, ― до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям», — йдеться у повідомленні.

Середньомісячний сукупний дохід сімʼї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.

Отже, від липня 2020 року прожитковий мінімум на дитину в Україні зріс і складає:

на дитину віком дo 6 років: 1859 грн, від грудня буде — 1921 грн;

на дитину вікoм від 6 дo 18 рокiв: 2318 грн, від грудня — 2395 грн;

від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) — 2197 грн.

Це означає, що наприклад родина, яка складається з матері-одиначки та семирічої дитини, місячний дохід якої становить 4000 грн, отримуватиме на дитину не 2318 грн., а усього 318 грн, оскільки середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 2000 грн. (2318 грн — 2000 грн = 318 грн). Або є родина з 3 осіб, де двоє дітей – 13 та 5 років та мати, середньомісячний дохід сім’ї – 2500 грн на всю родину. На 1 члена родини середньомісячний дохід складатиме: 2500 грн/3 = 833,33 грн. На дитину 5 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1859 грн — 833,33 грн – 1025,67 грн. На дитину 13 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 2318 грн — 833,33 грн — 1484,67 грн.

 Куди звернутися для оформлення та надання допомоги

Призначення і виплата допомоги на дітей одиноким матерям здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання заявника.

У територіальній громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади та передаються відповідному органу соціального захисту населення.

Які документи необхідні для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються такі документи:

заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

довідка про доходи;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

копія свідоцтва про народження дитини.